Ustalenie ojcostwa

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z coraz większą ilością samotnych matek, nieślubnych dzieci czy rozwodów. Zdaje się, że rozwód jest to rozprzestrzeniająca się choroba dwudziestego pierwszego wieku. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie z wielu przyczyn. Chociażby przez to, że młode kobiety z braku szacunku do siebie, nieodpowiedzialności, czy może ślepej miłości oddają się nieodpowiedniemu mężczyźnie. Powodem z pewnością nie rzadko są dominujące kobiety, które chcą robić wszystko po swojemu, a mężczyzna o zdrowych zmysłach nie jest w stanie tego znieść. Takich bodźców można wymieniać tysiące, każdy rozwód i każda para ma swoją własną historię. Jednak często dzieje się tak, że matka nie jest pewna kto jest ojcem jej dziecka. Nie jestem w stanie tego zrozumieć jak można dopuścić się takiego stanu rzeczy, zdarza się to niestety nierzadko. Mężczyzna, z którym  żyje często bez wahania przyjmuje dziecko za wlaśne, niekiedy jednak uznać go nie chce bez odpowiednich testów. <p>W takiej sytuacji konieczne są testy na ojcostwo, które mogą wykonane być po urodzeniu malucha. Taka sytuacja przykra jest chyba dla wszystkich stron tego problemu. oczywiście nie jest trudno zrozumieć mężczyzny, który dowiadując się, że jest kolejnym z rzędu, nie chce przyjąć być może nie swojego dziecka. Jeśli okaże się jednak, że należy do  niego będzie on utrzymywał z nim kontakt i robił wszystko by było szczęśliwe.</p><p> Najsmutniejsze jest to, że narodziny nowej istoty powinny być momentem wspaniałym i oczekiwanym dla samego faktu ujrzenia maleństwa, owocu miłości dwojga ludzi. W przypadku robienia tego typu testów, wydawać by się mogło, że oczekuje się dziecka tylko w celu sprawdzenia czyje rzeczywiście jest. trudna jest sytuacja mężczyzny, ewentualnego ojca, który z pewnością nie wie jak się zachować. Czy powinien on wspierać kobietę w ciąży czy raczej nienawidzić ją za rozwiązłość, czy przywiązywać się do maleństwa od pierwszych dni czy nie. Sytuacja ta jest niesamowicie trudna. Oczywiście takie skrajności nie są codziennością. Czasami testy te wykonywane są w normalnych sytuacjach, keidy mamy do czynienia z normalnym zdrowym związkiem. Choć trudno zrozumieć jest kobietę, która nie jest w stanie określić kim jest ojciec jej dziecka.</p>

Leave a Reply


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.