Praca i dzieci

Współczesność przynosi nam wiele negatywnych wydarzeń, norm i uczuć, które nie powinny mieć miejsca. Jednym z rzeczy, o których mówi się głośno, a wbrew temu daje się na to przyzwolenie jest nieustanna pogoń za pieniądzem. Oczywiście odwieczną prawdą jest, że pieniądze szczęścia nie dają, aczkolwiek dwudziesty pierwszy wiek dopowiedział jej zakończenie, mianowicie: pieniądze szczęścia nie dają, ale daje to co można za nie zrobić. Rzeczywiście bez pieniędzy żyć się nie da. Bynajmniej ni godnie i normalnie. Jednak czy są one najważniejszą rzeczą w życiu? Szczególnie wtedy gdy mamy kochającą rodzinę, składającą się z męża i dzieci? Twoi bliscy powinni być dla ciebie najważniejsi. Bez względu na wszystko. Toteż zarówno ty jak i twój mąż nie możecie poświęcać się bez opamiętania pracy, zapominając o istnieniu świata poza nią. Nie można być rodzicem tylko przez kilka godzin na dzień. Nawet jeśli twoje dziecko ma piętnaście czy szesnaście lat, musisz być świadoma, że potrzebuje twojej obecności. Jest to podświadome. Zauważ co dzieje się z  młodzieżą, których rodzice wyjeżdżają w sprawach zawodowych i rzadziej są w domu niż ich nie ma. Widzisz z pewnością przygody młodych ludzi z alkoholem, papierosami czy narkotykami. Wiele zarówno dziewcząt jak i chłopców ma zaniżone poczucie moralności, co doprowadza do tego, że pozwalają sobie na stanowczo za dużo. Często młodzież nie szanuje siebie nawzajem co też nie kończy się dobrze. Spójrz jak wiele możesz zadziałaś będąc przy swoim dziecku. Oczywiście nie każe, które wychowuje się praktycznie bez rodziców schodzi na złe tory, ale z pewnością jest ono na to narażone bardziej niż inni. Poza tym pewne jest, że w pewnym momencie okaże się, że szczerze ma ci za złe, że w danym momencie cię przy nim nie było. Dlatego też musisz pamiętać, że dziecko jest ważniejsze od wszystkiego dokoła. Nie ważne czy ma pięć lat czy piętnaście musisz znaleźć dla niego czas i naprawdę się nim zająć. Oczywiście inaczej niż bobasem zajmiesz się dorastającym młodzieńcem, lecz podobne jest to, że musisz oddać się temu szczerze. Rozmowa z pociechą jeśli nie będzie szczera, co oznacza, że nie odliczasz chwil kiedy będziesz mogła wrócić już do swoich zajęć, ani tego że słuchasz tylko jednym uchem, z pewnością przyniesie waszej więzi dużo dobrego.

Leave a Reply


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.