Poznaj niemowlaka

Zajście kobiety w ciąże powoduje wiele zmian. Zarówno jej charakteru, stylu życia jak i jej otoczenia. Do tej pory bowiem mogła mieć szerokie zainteresowania, być przedsiębiorcą czy politykiem, zapalona tenisistką lub osobą zawsze gotową pójść na przyjęcie czy do pubu. Często zanim kobieta doświadczy wspaniałości jaką jest macierzyństwo, wypowiada się lekceważąco wyraża się o sposobie bycia swoich przyjaciół, którzy posiadali wspaniałego małego szkraba. Tak strasznie wtedy kpiła z ich ograniczonego życia. Być może naprawdę wzbudzały w niej odrazę przyziemne sprawy jak pranie czy zmienianie pieluch. Niekiedy zdarza się, że ciąża początkowo powoduje złość u przyszłej mamy, zdaje sobie ona sprawę, że dziecko uniemożliwi jej nocne wypady i spontaniczny tryb życia. Doświadczenie wskazuje jednak, że  kobiety, która poczęła dziecka, zaobserwować można stopniowe zmiany fizyczne i emocjonalne. Podczas ciąży mloda mama zmienia całe nastawienie do świata. Z każdym dniem nabiera przekonania, że pępek jej świata znajduje się w jej własnym ciele. Wszystko kręci się wokół malucha, który lada moment  pojawi się na świecie. Najważniejsze co powinna zrobić świeżo upieczona mama, to zacząć poznawać swoje dziecko jako osobę i to jak najwcześniej. Dziecko wie o mamie od razu po poczęciu więcej niż ona o maluchu. Wie kiedy mama była niespokojna, odczuwało każdy łyk kawy czy pośpiech spowodowany spóźnieniem do pracy. Przywykło już do twojego stylu bycia, szybkiego lub całkowicie statycznego życia. Musisz droga mamo poznać swoje dziecko w dwóch podstawowych przypadkach. Wtedy gdy jest zadowolone i mniej lub bardziej spokojne, i wtedy, kiedy jest pobudzone. W pierwszym wypadku dziecko przeważnie śpi, choć nie cały czas i te momenty spokojnego czuwania są niezwykle cenne. Niektóre dzieci jest niestety trudno zadowolić, często płaczą i są niespokojne przez długi czas. Nie zasypia w łatwy sposób toteż może wydawać się, ze występują problemy z nawiązaniem odpowiednich więzi. Jednak wszystko z czasem się stabilizuje. Powodem, dla którego każda mama powinna poznać swojego malucha, w obu przypadkach, jest fakt, że potrzebuje ono mamy i jej pomocy niesamowicie mocno.

Leave a Reply


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.