Nasze małe pociechy

Dzieci są wspaniałe. Temu z pewnością nikt nie zaprzeczy. Niektórzy kochają wszystkie tylko wtedy, gdy nie są ich własnymi, inni jednak uwielbiają każdego małego szkraba. Dają one niezmiernie dużo radości i siły do życia. Bez wątpienia każdy cieszy się kiedy zostaje rodzicem. Dzieci jest to również ogromna odpowiedzialność. Dobrze wiesz, że ta mała istotka w stu procentach jest zależna od ciebie. Musisz pilnować by bawiła się w bezpiecznych miejscach, choć każdy powinien być świadomy, że dla maluszka żadne miejsce nie jest w pełni bezpieczne. Toteż wszystko jest w twoich rękach. Przede wszystkim jest w nich ochrona bobasa. Chcesz dla niego jak najlepiej, najchętniej przybliżyłbyś mu nieba. Zacznij zatem od spędzania z nim dużo czasu, w którym dasz mu dużo ciepła i miłości. Tego dzieci z pewnością potrzebują najbardziej. Powinieneś także postarać się zrozumieć swoją małą pociechę. W pierwszych miesiącach życia należy być dla niej jak najbardziej wyrozumiałym. Przez swój płacz, czasem nawet nieustanny, próbuje ci ona coś przekazać. Nie złość się. Po prostu postaraj się sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Czy pieluszka jest zmieniona, przypomnij sobie czy na pewno dzidziuś jest najedzony, a może chce mu się pić? Niekiedy lamenty malucha spowodowane będą jedynie potrzebą bliskości. Dlatego właśnie uspokaja się w twoich ramionach. Oczywiście złotym środkiem nie jest ciągłe noszenie i tulenie dziecka, musi ono bowiem nauczyć się, że w określonych porach rodzice są obok, ale ono musi grzecznie spać w łóżeczku. Jednakże poświęcanie maluchowi jak najwięcej czasu nie tylko w pierwszych miesiącach życia jest z pewnością bardzo dobrym rozwiązaniem. Ważne jest również dbanie o zdrowie dziecka. Jest to oczywiste dla każdego rodzica, jednak nie wszyscy potrafią rzeczywiście sobie z tym radzić. Warto poczytać troszkę o pielęgnacji niemowląt. Wiadome jest przecież, że maluch odczuwa środowisko i działanie natury w zupełnie inny sposób niż my. Jest ono przecież dużo bardziej wrażliwe. A przecież szczęście dziecka jest dla nas najważniejsze.

Leave a Reply


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.