Archiwum kategorii ‘Leczenie’

Dobry ginekolog

Jest to szczególnie ważne w przypadku pań, w których rodzinach występuje duże ryzyko zachorowania na nowotwór szyjki macicy. Podsumowując można, więc powiedzieć, ze rzeczywiście wybór uzależniony jest tutaj tylko i wyłącznie od nas samych, jednak, jeśli nie stać nas na czasami rzeczywiście bardzo drogie wizyty prywatne najlepszym rozwiązaniem byłby ginekolog ostrów wlkp, który tak naprawdę […]

Dbanie o zdrowie na własną rękę

Zdrowie mamy tylko jedno i nie warto go tracić na niepożądane działania związane z zaniedbaniem naszego ciała. Co jednak powinniśmy robić? Czy przyjmowanie wielu suplementów będzie wystarczające przy prowadzeniu zwykłego stylu życia? Otóż nie. Przede wszystkim dbałość o styl naszego żywienia będzie dla nas najlepszym gwarantem zdrowego i silnego ciała. Dodatkowe umacnianie naszego zdrowia przez […]

Suplementy w życiu człowieka

Z pewnością wielu z nas chętnie przyjmuje suplementy dostępne w niewielkich cenach nie tylko w aptekach, ale również w sklepach spożywczych. Czy jednak ich stosowanie jest zawsze zasadne? Otóż nie. Domyślnie zdrowa dieta powinna nam zapewniać wszystkie składniki odżywcze konieczne do zdrowego i bezproblemowego funkcjonowania. Co jednak, gdy nie możemy z pewnych powodów zapewnić sobie […]

Kiedy do lekarza?

Hipochondria to schorzenie objawiające się wyszukiwaniem u siebie ciężkich chorób przy najdrobniejszych zmianach w samopoczuciu. Nie należy jednak popadać w drugą skrajność i uciekać od lekarzy jak diabeł od święconej wody. Większość z nas opłaca składki na Narodowy Fundusz Zdrowia i wizyty u lekarza przysługują nam jak przysłowiowemu psu micha. Jednak kiedy jesteśmy zajęci pracą, […]

Szybkie leczenie grypy

Grypa to jedna z tych chorób, na które medycyna nie znalazła jednego dobrego leku. Obecnie dostępne środki na grypę powstrzymują jedynie objawy choroby, jednak faktyczny proces leczenia zachodzi wyłącznie w naszym organizmie. Niemniej medycyna zna wiele sposobów na uśmierzenie cierpień chorego. Krople do nosa, tabletki przeciwgorączkowe, a przede wszystkim długi wypoczynek w łóżku pozwoli nam […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.