Archiwum kategorii ‘Bez kategorii’

Terapia przeziębień

Leczenie przeziębień jest tematem stosunkowo kontrowersyjnym i trudnym do zrozumienia przez wszystkich. Niestety, ale w społeczeństwie wciąż brukuje rzetelnej wiedzy na tema przeziębień i czynników, które wywołują tego typu infekcje. W pierwszej kolejności trzeba wskazać na czynniki etiologiczne, które są podstawą rozwoju tego typu schorzeń. Przeziębienia to infekcje górnych dróg oddechowych, których czynnikami etiologicznymi są […]

Psi doktor

Najczęstszym błędem popełnianym przez właścicieli zwierząt jest nie poddawanie ich regularnym wizytom u specjalisty. Każdy organizm żywy potrzebuje opieki lekarskiej i zdiagnozowania co pewien okres czasu stanu zdrowia. Nasz zwierzak, a zwłaszcza kot lub pies powinien być przyprowadzany do weterynarza co najmniej raz do roku. Wówczas można wykonać obowiązkowe szczepienia oraz poprosić lekarza o dokładne […]

Indywidualne podejście do pacjenta w ortodoncji

W wielu szpitalach na oddziałach chirurgii szczękowej , zatrudnienie znajdują tez specjaliści leczenia wad zgryzu, czyli ortodonci. Ściśle współpracują oni z chirurgami w zakresie leczenia pooperacyjnego,. Często biorą udział w przygotowaniach aparatów czasowych, koniecznych do korekty wad w obrębie szczeki i żuchwy. Ortodonta twierdzi, że najczęściej na taki oddział trafiają ofiary wypadków drogowych, ale także […]

Otyłość a zdrowie

Obecnie zarówno otyłość a jednocześnie nadwaga są coraz większym problemem w krajach rozwijających się. Wskazuje na to WHO, które już kilka lat temu wpisało obie przypadłości na listę chorób cywilizacyjnych. Oczywiście nie zawsze otyłość ma podłoże chorobowe, ale jest ona w stanie w przypadku utrzymywania się w długim okresie czasu u osób zdrowych prowadzić do […]

Zdrowe odżywianie się

  Coraz większa liczba osób zauważa znaczenie zdrowego odżywiania się. Spożywanie niezdrowych posiłków w dłuższym okresie czasu może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych związanych przede wszystkim z układem trawienia, ale również z układem krążenia. Z tego powodu warto jest szukać możliwości spożywania przede wszystkim zdrowych posiłków. W tym względzie znaczenie ma zarówno to jakie […]


Szukaj
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.