Archiwum kategorii ‘badania’

Prywatne ubezpieczenia medyczne

Na polskim rynku usług medycznych można korzystać z coraz większej liczby prywatnych placówek służby zdrowia, które pozwalają zapewnić większy dostęp do poszczególnych lekarzy specjalistów. W okresie ostatnich pięciu lat rynek prywatnej służby zdrowia bardzo intensywnie się rozwijał. Jednocześnie coraz większa liczba osób korzysta zarówno z prywatnych ubezpieczeń oferowanych bezpośrednio przez placówki medyczne w formie abonamentów […]

Jak wygodnie się leczyć?

Jednym z problemów współczesnej służby zdrowia nie tylko w Polsce są rosnące koszty zarówno leków a jednocześnie usług medycznych. Jest to związane również z tym, że pojawiają się nowe oraz nowoczesne formy leczenia, które są droższe, a na które nie zawsze stać rządy nawet w bogatych krajach a szczególnie w takim zakresie, który pozwalałby zapewnić […]

Sport a zdrowie

Jednym z poważnych problemów wpływających na zdrowie wielu osób, który występuje powszechnie na świecie jest brak odpowiedniej dawki ruch każdego dnia. Jednocześnie jest to wynikiem sytuacji, w której coraz więcej osób wykonuje pracę w trybie siedzącym. W tym względzie trzeba brać pod uwagę, że siedzący tryb spędzania zarówno wolnego czasu a jednocześnie wykonywania pracy nie […]

Dieta a zdrowie

Wielu osobom diety kojarzą się przede wszystkim z ograniczeniami. Wiele diet oczywiście stosowanych jest przez osoby, które chcą się odchudzić. Takie diety nie są wskazane do tego, by regularnie je stosować, gdyż większość z nich opiera się na ograniczaniu ilości spożywanych pokarmów czy też ilości spożywanych pewnych składników żywnościowych, co znów przekłada się na ograniczenie […]

Czy ubezpieczenia zdrowotne się opłacają?

Opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego, które pozwala na korzystanie z publicznej służby zdrowia  jest obowiązkowe dla osób pracujących na etacie. Jednocześnie takie ubezpieczenie pozwala na zapewnienie dostępu do publicznych placówek zdrowia, które jednocześnie nie zawsze są w stanie zapewnić wygodny dostęp do wszystkich usług medycznych. Z tego powodu obecnie coraz większa liczba osób zainteresowana jest korzystaniem z […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.