Archiwum kategorii ‘badania’

Prywatne ubezpieczenia medyczne

Na polskim rynku usług medycznych można korzystać z coraz większej liczby prywatnych placówek służby zdrowia, które pozwalają zapewnić większy dostęp do poszczególnych lekarzy specjalistów. W okresie ostatnich pięciu lat rynek prywatnej służby zdrowia bardzo intensywnie się rozwijał. Jednocześnie coraz większa liczba osób korzysta zarówno z prywatnych ubezpieczeń oferowanych bezpośrednio przez placówki medyczne w formie abonamentów […]

Jak wygodnie się leczyć?

Jednym z problemów współczesnej służby zdrowia nie tylko w Polsce są rosnące koszty zarówno leków a jednocześnie usług medycznych. Jest to związane również z tym, że pojawiają się nowe oraz nowoczesne formy leczenia, które są droższe, a na które nie zawsze stać rządy nawet w bogatych krajach a szczególnie w takim zakresie, który pozwalałby zapewnić […]

Sport a zdrowie

Jednym z poważnych problemów wpływających na zdrowie wielu osób, który występuje powszechnie na świecie jest brak odpowiedniej dawki ruch każdego dnia. Jednocześnie jest to wynikiem sytuacji, w której coraz więcej osób wykonuje pracę w trybie siedzącym. W tym względzie trzeba brać pod uwagę, że siedzący tryb spędzania zarówno wolnego czasu a jednocześnie wykonywania pracy nie […]

Dieta a zdrowie

Wielu osobom diety kojarzą się przede wszystkim z ograniczeniami. Wiele diet oczywiście stosowanych jest przez osoby, które chcą się odchudzić. Takie diety nie są wskazane do tego, by regularnie je stosować, gdyż większość z nich opiera się na ograniczaniu ilości spożywanych pokarmów czy też ilości spożywanych pewnych składników żywnościowych, co znów przekłada się na ograniczenie […]

Czy ubezpieczenia zdrowotne się opłacają?

Opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego, które pozwala na korzystanie z publicznej służby zdrowia  jest obowiązkowe dla osób pracujących na etacie. Jednocześnie takie ubezpieczenie pozwala na zapewnienie dostępu do publicznych placówek zdrowia, które jednocześnie nie zawsze są w stanie zapewnić wygodny dostęp do wszystkich usług medycznych. Z tego powodu obecnie coraz większa liczba osób zainteresowana jest korzystaniem z […]

Aktywność fizyczna w kontekście zdrowia

Aktywność fizyczna staje się w coraz większym stopniu modna. Wynika to między innymi z licznych kampanii społecznych prowadzonych zarówno przez organizacje rządowe jak też międzynarodowe, co ma na celu między innymi zapewnienie zwiększenia zainteresowania zdrowiem. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że nie każda forma aktywności fizycznej jest w stanie pozytywnie wpływać na stan zdrowia. W […]

Właściwe żywienie się

Jednym z ważnych elementów właściwego dbania o stan zdrowia jest regularne spożywanie zdrowych oraz naturalnych posiłków, które przede wszystkim pozwalają na zapewnienie dostarczania organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Jednym z poważnych problemów we współczesnym świecie jest to, że bardzo trudno jest regularnie odżywiać się w sposób właściwy, co wynika między innymi z dużej ilości czasu […]

Profilaktyka w medycynie

Pomimo znacznego postępu w medycynie w zakresie leczenia wielu chorób nadal najważniejsze jest regularne dbanie o zdrowie. Profilaktyka zdrowotna ma na celu przede wszystkim ograniczenie ryzyka pojawienia się pewnych chorób a jednocześnie wczesne wykrywanie takich chorób, które są bardzo trudne w leczeniu oraz przewlekłe. Jednym z poważnych problemów w zakresie leczenia chorób przewlekłych jest ich […]

Choroby cywilizacyjne

  Jak wskazują badania WHO choroby cywilizacyjne są najbardziej poważnymi zagrożeniami dla życia ludzkiego. Wiele takich chorób nadal nie jest uleczalnych. Wystąpienie pewnych chorób cywilizacyjnych może prowadzić do problemów zdrowotnych, które będą utrzymywały się w długim okresie czasu. Są również takie choroby, które nie tylko, że muszą być leczone przez całe życie, ale również mogą […]

Jak regularnie dbać o zdrowie?

Regularnie dbanie o zdrowie to z jednej strony postawienie zarówno na właściwą dietę i sposób odżywiania się oraz aktywny tryb funkcjonowania na co dzień, ale również regularne kontaktowanie się z lekarzem. W Polsce wiele osób, które dba o zdrowie w zakresie aktywności fizycznej, czy też zdrowego odżywiania się z właściwym dobieraniem poszczególnych składników odżywczych jednocześnie […]

Jak zwiększyć poziom usług medycznych?

Nie zawsze leczenie w ramach publicznej służy zdrowia pozwala na zapewnienie właściwego poziomu leczenia. Jednym z problemów, z którymi spotyka się znaczna ilość pacjentów w ramach publicznych placówek są kolejki. Jednocześnie jest to znacznie mniejszy problem w przypadku korzystania z medycyny w ramach podstawowej opieki zdrowotnej a znacznie większym problemem jest to dla tych pacjentów, […]

Wybór usług medycznych

  Właściwy wybór miejsca realizowania leczenia wymaga podejmowania takich decyzji, które pozwalają na podejmowanie leczenia w ramach placówek, które pozwalają gwarantować dostęp zarówno do sprawdzonych oraz dobrze ocenianych przez pacjentów lekarzy ale również do wysokiej jakości sprzętu medycznego. Obecnie można dokonywać wyboru w zakresie miejsca leczenia w ramach placówek publicznej służby zdrowia, a z drugiej […]

Ustalenie ojcostwa

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z coraz większą ilością samotnych matek, nieślubnych dzieci czy rozwodów. Zdaje się, że rozwód jest to rozprzestrzeniająca się choroba dwudziestego pierwszego wieku. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie z wielu przyczyn. Chociażby przez to, że młode kobiety z braku szacunku do siebie, nieodpowiedzialności, czy może ślepej miłości oddają się nieodpowiedniemu […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.