Archiwum miesiąca Grudzień, 2016

Medycyna w służbie człowiekowi

Od najwcześniejszych lat istnienia ludzkości próbujemy zaradzić na choroby dręczące nasze ciała i umysły. Powoduje to coraz szybszy rozwój medycyny, która ma na celu uchronić nasze ciała przed konsekwencjami zaniedbań zdrowotnych i w konsekwencji przedwczesną śmiercią. Obecnie medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie i powinniśmy chętnie korzystać z jej dokonań. Zwłaszcza kiedy czujemy, że coś […]

Dbanie o zdrowie na własną rękę

Zdrowie mamy tylko jedno i nie warto go tracić na niepożądane działania związane z zaniedbaniem naszego ciała. Co jednak powinniśmy robić? Czy przyjmowanie wielu suplementów będzie wystarczające przy prowadzeniu zwykłego stylu życia? Otóż nie. Przede wszystkim dbałość o styl naszego żywienia będzie dla nas najlepszym gwarantem zdrowego i silnego ciała. Dodatkowe umacnianie naszego zdrowia przez […]

Suplementy w życiu człowieka

Z pewnością wielu z nas chętnie przyjmuje suplementy dostępne w niewielkich cenach nie tylko w aptekach, ale również w sklepach spożywczych. Czy jednak ich stosowanie jest zawsze zasadne? Otóż nie. Domyślnie zdrowa dieta powinna nam zapewniać wszystkie składniki odżywcze konieczne do zdrowego i bezproblemowego funkcjonowania. Co jednak, gdy nie możemy z pewnych powodów zapewnić sobie […]

Leczenie domowymi sposobami – za czy przeciw?

Wszyscy znamy ludowe mądrości na wiele schorzeń i chorób, szczególnie tych „lżejszych” i wydawałoby się mniej poważnych. W niektórych przypadkach są one tak skuteczne, że lekarze często zalecają stosowanie naturalnych metod zamiast leczenia farmakologicznego. Jednak nie zawsze jest to wskazane. Wiele chorób daje dość niepoważne i błahe symptomy, które zagłuszamy lekami dostępnymi powszechnie na receptę […]

Leczenie dziecka

Matki z pewnością wiedzą jakim horrorem jest choroba dziecka. Dziecko w przeciwieństwie do dorosłego nie powie dokładnie co mu dolega, a drobne dziecięce ciało jest znacznie bardziej podatne na wirusy i bakterie znajdujące się w środowisku. W chorobie dziecka najważniejsza jest obecność kochających rodziców, dobra opieka lekarska i dawki leków dopasowane do wieku i wagi […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.