Archiwum miesiąca Marzec, 2016

Przeziębienie i jego leczenie

Przeziębienia najprościej rzecz ujmując, są zakażeniami górnych dróg oddechowych, które obejmują przede wszystkim gardło, zatoki, jamę nosową oraz krtań. Tego typu infekcje wywoływane są przez wirusy, które należą do przeróżnych rodzin patogenów. W pierwszej kolejności warto jest wskazać na Adeno, Rhino i Coronavirusy. Są to podstawowe czynniki patogenne, bardzo istotne dla rozwoju przeziębienia. Przeziębień nie […]

Czym są przeziębienia?

Przeziębienia są w okresie jesienno-zimowym bardzo dużym problemem, który spotyka praktycznie nas wszystkich. Jak sobie możemy porazić z tym problemem i czy istnieją jakieś uniwersalne narzędzia do leczenia się z tych chorób? W pierwszej kolejności trzeba zrozumieć naturę tychże infekcji. Choroby określane jako przeziębienia to przede wszystkim stany zapalne górnych dróg oddechowych. W ich terapii […]

Terapia przeziębień

Leczenie przeziębień jest tematem stosunkowo kontrowersyjnym i trudnym do zrozumienia przez wszystkich. Niestety, ale w społeczeństwie wciąż brukuje rzetelnej wiedzy na tema przeziębień i czynników, które wywołują tego typu infekcje. W pierwszej kolejności trzeba wskazać na czynniki etiologiczne, które są podstawą rozwoju tego typu schorzeń. Przeziębienia to infekcje górnych dróg oddechowych, których czynnikami etiologicznymi są […]

Seksuolog

Szczęśliwe życie seksualne jest kluczem do udanego związku. Zazwyczaj na początku znajomości w tej kwestii nie występują żadne problemy. Jesteśmy zafascynowani partnerem i to ze wzajemnością. Jednak wraz z upływem czasu i „upowszednieniem” naszego mężczyzny w naszym życiu pewne sprawy przestają być dla nas ważne. Zaczynamy coraz rzadziej się kochać, a czasem dochodzi do sytuacji […]

Co powoduje przeziębienie

Czynników wywołujących przeziębienia może być bardzo dużo. Są to choroby bardzo specyficzne o wyjątkowej etiologii. Przeziębienia pojawiają się przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, kiedy to aktywność pewnych wirusów jest największa. Nazwa przeziębienie jest nieco myląca- nie chodzi tutaj o spadek temperatury ciała etc. Najczęściej infekcje wiążą się z okresowym spadkiem odporności, czego przyczyną może być […]


Szukaj
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.