Archiwum miesiąca Luty, 2016

Specjalista dla dorosłych

Czasem trudno jest nam się domyślić co ktoś lubi, czego pragnie w związku z tym tego typu rozmowy powinny być często przeprowadzane w związkach zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze seksualne upodobania. Czasem jednak zdarza się, że dwoje ludzi najnormalniej w świecie nie potrafi się ze sobą porozumieć. Ich komunikacja przebiega gorzej niż gdyby dyskusja występowała […]

Terapia i przeciwdziałanie grypie

Grypa jest problemem, o którym się bardzo dużo mówi. Wirus ten należy do grupy bardzo specyficznej. Wirus grypy posiada specyficzne mechanizmy biochemiczne, które umożliwiają zablokowanie jego namnażania w naszych komórkach, co tym samym pozwala na ograniczenie szerzenia się infekcji. Są to bardzo skuteczne mechanizmy, które wykorzystywane są przez liczne leki- dobrym przykładem jest tutaj Oseltamiwir. […]

Inny lekarz

Nasze zwierzaki tak samo jak ich właściciele zapadają na różnorodne choroby. Nie potrafią one mówić w związku z czym nie poinformują nas, że coś je boli, albo źle się czują. Zazwyczaj gdy stan jest już poważniejszy możemy zaobserwować pogorszenie ich samopoczucia na własne oczy. Aby nie doprowadzić jednak do ciężkich chorób naszych pupilów zalecane jest […]

Problem grypy i jej powikłań

Problem grypy jest przez wielu ludzi niedostrzegany. Często wydaje się nam, że jest to infekcja raczej niepoważna i nie trzeba stosować narzędzi prewencyjnych przed tym właśnie wirusem. Najczęściej na szczepionki decydują się pracownicy opieki zdrowotnej oraz wszyscy, którzy nie mają możliwości zrezygnowania z pracy z powodu infekcji. Grypa może być ciężką infekcją, która obejmie górne […]

Czy szczepienia są niebezpieczne?

Problem szczepień jest bardzo szeroko obecny w dzisiejszych krajach rozwiniętych. Niestety, ale na temat szczepień istnieje bardzo dużo różnych teorii spiskowych, w których ciężko jest się doszukiwać obiektywnych przesłanek. Na pewno warto jest pytać o skład szczepionek oraz ewentualne powikłania poszczepienne- tutaj w końcu chodzi o adekwatną wiedzę. Programy szczepień są różnie oceniane- niektórzy widzą […]

Lekarz dla zwierząt

Być może będzie konieczność zastosowania środków uspakajających dla bezpieczeństwa lekarza oraz dla ukojenia nerwów naszego czworonoga. Weterynarz zaleca regularne szczotkowanie psa i kota i jednocześnie sprawdzanie jego sierści. Za pomocą takiego zabiegu pielęgnacyjnego jesteśmy w stanie wykryć czy w skórze Czworonoga jest nie ma żadnego kleszcza lub pcheł, lecz również możemy wyczuć zgrubienia które mogą […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.