Archiwum miesiąca Styczeń, 2016

Leczenie czworonoga

Weterynaria jest bardzo ciekawym kierunkiem studiów dla osób, które lubią zwierzęta. Podczas studiów można zapoznać się z tematyką związaną z anatomią zwierząt oraz chorobami najczęściej dotykającymi spotykane przez nas gatunki, a także sposobami ich leczenia. Absolwent tego kierunku musi odbyć praktykę, gdyż wiedza teoretyczna jaką wynosi się z polskich uczelni wyższych nie jest wystarczająca aby […]

Rezygnacja ze szczepień

Leczenie wielu chorób w dzisiejszych czasach jest na bardzo wysokim poziomie. Szkoda, że poziom rodziców nie nadąża za poziomem medycyny. Prostą ilustracją tego wszystkiego są mity na temat szczepionek, które są coraz bardziej żywe w środowisku. Ludzie obawiają się ewentualnych powikłań poszczepiennych, które oczywiście mogą się wydarzyć. Oliwy do ognia dodały pewne doniesienia, jakoby szczepionka […]

Powikłania poszczepienne

Problemów z infekcjami może być naprawdę bardzo dużo. Wszyscy boimy się zachorowania i ewentualnych skutków infekcji. Jest to wszystko normalne oraz w pełni zrozumiałe. Niestety, ale nikt z nas nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji naszej bezmyślności, jakie mogą dotknąć naszych najbliższych. Szczególnie mocno te słowa należy zaadresować w stronę osób, które hołdują tak zwanym […]

Psi doktor

Najczęstszym błędem popełnianym przez właścicieli zwierząt jest nie poddawanie ich regularnym wizytom u specjalisty. Każdy organizm żywy potrzebuje opieki lekarskiej i zdiagnozowania co pewien okres czasu stanu zdrowia. Nasz zwierzak, a zwłaszcza kot lub pies powinien być przyprowadzany do weterynarza co najmniej raz do roku. Wówczas można wykonać obowiązkowe szczepienia oraz poprosić lekarza o dokładne […]

Bezpłodność u mężczyzn

Odpowiednikiem czegoś takiego jak ‚badanie ginekologiczne’ dla mężczyzn, czyli lekarzem zajmującym się schorzeniami męskiego układu płciowego, jest specjalista androlog. Trafiają do niego pacjenci, zwykle ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu, bądź od urologa. Androlog mówi jednak, że mężczyźni często przychodzą do niego zbyt późno, w momencie, kiedy dolegliwości znacznie utrudniają normalne funkcjonowanie. Wynika to najprawdopodobniej […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.