Archiwum miesiąca Grudzień, 2015

Badania DNA

Wiele jest bowiem wątpliwości co do tożsamości osób , które giną w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, bądź pożarach. Kiedy identyfikacja osób zmarłych jest utrudniona lub nawet niemożliwa do przeprowadzenia, wykonuje się badania genetyczne. Niezbędny jest jednak materiał porównawczy, który otrzymuje się zwykle od rodzin osób zmarłych. W takich sytuacjach, czas oczekiwania na wyniki badań, jest dla […]

Rak- nasz wróg

Nowotwory są bardzo poważnym problemem zdrowotnym w dzisiejszych czasach, którego bardzo się boimy. Czy nasze obawy dotyczące chorób nowotworowych są uzasadnione i czy musimy w rzeczywistości tak bardzo się przejmować ewentualnością zapadnięcia na nowotwór? Choroby nowotworowe rozwijają się w bardzo podstępnych mechanizmach. Ich główną przyczyną wystąpienia są mutacje w genomie komórki, które prowadzą do nadmiernych […]

Epidemiologia nowotworów

Choroby nowotworowe są dużym problemem w dzisiejszych czasach. Coraz bardziej zbliżamy się do tego, aby nowotwory stały się wiodącą przyczyną zgonów oraz innych problemów zdrowotnych. Dlaczego rak jest tak bardzo niebezpieczny i co możemy zrobić, żeby się przed nim uchronić? Nie ma jednakowych recept na prowadzenie sobie z rakiem- niektórzy zalecają terapie alternatywne, jednakże to […]

Aparat dla powracających z emigracji

Dla stomatologii i ortodoncji, ostatnie lata to czas dynamicznego rozkwitu. Ortodonta od kilkunastu miesięcy obserwuje już wzrost zainteresowania jego usługami. Niektórzy twierdzą, ze jest to związane ze wzrostem stopy życiowej Polaków, inni natomiast uważają, że dbanie o zdrowie, w tym również o higienę jamy ustnej, stało się po prostu modne. Ortodonta wśród swoich pacjentów, obserwuje […]

Naprawa szczęki

A trzeba pamiętać, że koszt, na przykład aparatu korekcyjnego, to wydatek rzędu 3000 złotych. Przy obecnych wynagrodzeniach minimalnych w naszym kraju, jest to spora kwota, jednak dla kogoś kto wraca po latach zza granicy, to niewielka cena. Dlaczego nie zdecydowali się na założenie aparatu będąc jeszcze w innym kraju? To proste, ortodonta, który zakłada taki […]

Natura choroby nowotworowej

Jak leczy się nowotwory i czy możliwe jest wyleczenie nowotworów? Wielu ludzi się zastanawia nad tym, czy powstanie kiedyś uniwersalne lekarstwo na raka. Nikt sobie raczej nie zdaje sprawy z faktu, że nowotwory złośliwe są zbudowane z wielu komórek i każda z nich może różnić się pewnymi mechanizmami biochemicznymi oraz molekularnymi, które warunkują rozwój tego […]

Jak wyleczyć raka?

Czy powstanie kiedyś lekarstwo na raka? Jest to marzenie wielu chorych, którzy niestety nie znają natury choroby, z którą się zmagają. Niestety, ale choroby nowotworowe są schorzeniami bardzo trudnymi w terapii, o których wciąż bardzo mało wiemy i nie jesteśmy w stanie sobie adekwatnie poradzić z wieloma trudnościami, które wynikają z obecności komórek nowotworowych w […]

Nie ma lekarstwa na raka

Wyleczenie raka jest marzeniem wielu lekarzy oraz naukowców. Niestety, ale wciąż brakuje adekwatnych narzędzi, które pozwalałby na wykonanie wielu zabiegów terapeutycznych. Jak można poradzić sobie z nowotworem? Pierwszym orężem jest oczywiście chemioterapia, która stała się niejako standardem. Leczenie tego typu polega na wdrożeniu określonego spektrum leków, które będą działały przede wszystkim na komórki nowotworowe, docelowo […]

Czy da się wygrać z rakiem?

Czy możliwe jest poradzenie sobie z chorobą nowotworową? Rak często budzi nasze obawy, czy jednak są one słuszne? Statystyki bardzo mocno działają na wyobraźnię- raczej wszyscy się czujemy jako ci, którzy pozostają wśród tych, którzy są w mniejszości przeżywalności. Jest to naturalny mechanizm godzenia się z nieuniknionym. W raku anaplastycznym tarczycy śmiertelność sięga 100%- ciężko […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.