Archiwum miesiąca Listopad, 2015

Terapia chorób serca

Leczenie chorób serca jest w tej chwili bardzo wysoce rozwinięte- już nie trzeba się zastanawiać nad dostosowywaniem dawek nieskutecznych leków- nasze możliwości są bardzo szerokie i niejednokrotnie można uniknąć konieczności przeszczepu mięśnia sercowego. Na czym polega niewydolność serca? Tym terminem określa się zespół dolegliwości, które przyczyniają się do redukcji frakcji wyrzutowej mięśnia sercowego, czego naturalnym […]

Kilka słów o udarze

Hipoperfuzja mózgu jest jedną z głównych przyczyn wystąpienia pewnych incydentów związanych z utratą świadomości oraz redukcją pewnych funkcji poznawczych, lub też motorycznych ośrodkowego układu nerwowego. Problem jest o tyle poważny, iż coraz częściej stajemy się świadkami częstego występowania udarów niedokrwiennych mózgu. Jakie są wczesne symptomy tego schorzenia i co możemy zrobić, aby przeciwdziałać jego występowaniu? […]

Pomoc potrzebującym

Tak jest tez w dziedzinie ortodoncji. Nie ma szans, abyśmy zdołali uzyskać refundacje na nowoczesny aparat korekcyjny. Jednak są tez inne możliwości, o których poinformuje nas każdy specjalista. O konieczności leczenia wad zgryzu poinformuje nas najlepiej nasz rodzinny stomatolog. Nie ma przymusu leczenia takich wad, jednak zdrowe i proste zęby, poprawiają przede wszystkim jakość życia. […]

Szybko rozpoznać udar

Objawy udaru niedokrwiennego mózgu mogą być przez nas z łatwością uchwycone- jeśli pewnych elementów nie zbagatelizujemy, to jest szansa na szybkie przywrócenie normalnego krążenia i zapobieżenie pewnym uszkodzeniem trwałym tkanki mózgowej. Najczęściej osoby, które są w trakcie udaru, zaczynają się dziwnie zachowywać- milczą, są mocno stonowane- ludzie często nazywają je „nieswoimi”. To właśnie bliscy są […]

Indywidualne podejście do pacjenta w ortodoncji

W wielu szpitalach na oddziałach chirurgii szczękowej , zatrudnienie znajdują tez specjaliści leczenia wad zgryzu, czyli ortodonci. Ściśle współpracują oni z chirurgami w zakresie leczenia pooperacyjnego,. Często biorą udział w przygotowaniach aparatów czasowych, koniecznych do korekty wad w obrębie szczeki i żuchwy. Ortodonta twierdzi, że najczęściej na taki oddział trafiają ofiary wypadków drogowych, ale także […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.