Archiwum miesiąca Wrzesień, 2015

Otyłość a zdrowie

Obecnie zarówno otyłość a jednocześnie nadwaga są coraz większym problemem w krajach rozwijających się. Wskazuje na to WHO, które już kilka lat temu wpisało obie przypadłości na listę chorób cywilizacyjnych. Oczywiście nie zawsze otyłość ma podłoże chorobowe, ale jest ona w stanie w przypadku utrzymywania się w długim okresie czasu u osób zdrowych prowadzić do […]

Jak zwiększyć poziom usług medycznych?

Nie zawsze leczenie w ramach publicznej służy zdrowia pozwala na zapewnienie właściwego poziomu leczenia. Jednym z problemów, z którymi spotyka się znaczna ilość pacjentów w ramach publicznych placówek są kolejki. Jednocześnie jest to znacznie mniejszy problem w przypadku korzystania z medycyny w ramach podstawowej opieki zdrowotnej a znacznie większym problemem jest to dla tych pacjentów, […]

Zdrowe odżywianie się

  Coraz większa liczba osób zauważa znaczenie zdrowego odżywiania się. Spożywanie niezdrowych posiłków w dłuższym okresie czasu może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych związanych przede wszystkim z układem trawienia, ale również z układem krążenia. Z tego powodu warto jest szukać możliwości spożywania przede wszystkim zdrowych posiłków. W tym względzie znaczenie ma zarówno to jakie […]

Jak leczyć się skutecznie?

Skuteczność leczenia ma bardzo duże znaczenie dla osób, które chcą uniknąć problemów zdrowotnych, które są przewlekłe. W takim przypadku niezbędne jest podejmowanie bardzo wielu działań, które są regularnie realizowane, co dotyczy zarówno właściwego żywienia się, aktywności fizycznej a jednocześnie profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyka kojarzy się często z regularnym odwiedzaniem lekarza, ale bardzo ważne jest również wykonywanie […]

Wybór usług medycznych

  Właściwy wybór miejsca realizowania leczenia wymaga podejmowania takich decyzji, które pozwalają na podejmowanie leczenia w ramach placówek, które pozwalają gwarantować dostęp zarówno do sprawdzonych oraz dobrze ocenianych przez pacjentów lekarzy ale również do wysokiej jakości sprzętu medycznego. Obecnie można dokonywać wyboru w zakresie miejsca leczenia w ramach placówek publicznej służby zdrowia, a z drugiej […]


Szukaj
Kategorie
DNA
    Za pewne każdy wiele razy myślał jak się mają testy DNA do aspektów religii, ostatnio głośno jest o invitro, ale to jednak zupełnie inna sprawa, zacznijmy od samego pojęcia religii. Wierzenia religijne należą niewątpliwie do duchowej strony życia, stanowiąc jeden z jej najważniejszych składników. Wiara religijna jednak to nie tylko zespół przeświadczeń co do natury świata, istoty Boga i człowieka oraz celu ludzkiego życia. To również nie tylko duchowe akty lączności z Bogiem w modlitwie czy kontemplacji. to także szereg praktyk, obrzędów i rytuałów, w których uczestnictwo pozwala na kontakt z tym co święte, a zarazem jest potwierdzenim przynależności do pewnej wspólnoty religijnej. nie sposób wyobrazić sobie religii, która nie miałaby charakterystycznego dla siebie aspektu materualnego: świętych miejsc, kościołów, przedmitów sakralnych, znaków i symboli religijnych. to, co boskie i święte, przejawia się w ludzkim świecie, objawia swą obecność i w istotny sposób wpływa na życie człowieka za sprawą tego, co materialne. Jak widać definicja nie jest do końca spójna i pozostawia wiele pola do manewru. Skupmy się może w takim wypadku na wspólnocie religijnej. Wspólnotą, do której należy wielu ludzi, jest wspólnota religijna. Włączeniu do niej towarzyszy zazwyczaj obrzęd, np. chrześcijański chrzest. każda wspólnota religia, z punktu widzenia jej członka została założona przez bóstwo lub jego wysłannika. Uczestnictwo w niej ma służyć właściwemu, określonemu przez bóstwo życiu, gwarantuje kontakt z sacrum, jest też warunkiem uzyskania jakiegoś rodzaju nagrody pośmiernej (niebo, nieśmiertelność czy też raj) lub nawet za życia. Dlatego nakłada na członka obowiązek przestrzegania zasad, najczęściej skodyfikowanych w postaci przykazań, oraz uczestnictwa w obrzędach religijnych. ZA nieprzestrzeganie zasad religii grozi kara w życiu doczesnym jak i po śmierci. O ile we współczesnym społeczenstwie zdarza się odchodzenie ze wspólnoty religijnej o tyle we wspólnotach tradycyjnych jest to zjawisko rzadkie. Gdy spojrzymy na mapę wspólczesnego świata, możemy odnieść wrażenie, że podstawową formą organizacji życia społecznego w skali większej niż lokalna jest państwo narodowe, w którym następuje utożsamienie między narodem a zamieszkiwanym przezen tertorium. Tymczasem państwa narodowe są tworem stosunkowo nowym: idea nowoczesnego narodu pojawiła się w wieku dzięwiętnastym, a rozpowszechnienie tej praktyki- nie tylko w krajach europejskich, ale też afrykańskich czy południowoamerykańskich- nastąpiło dopiero w wieku dwudziestym. Istnieją też wspólnoty kulturowe przekraczające ramy wspólnoty narodowej. Możemy mówić np. o kręgu kultury iberoamerykańskiej, kulturze Europy Środkowej czy kulturze śródziemiomorskiej, kulturze europejskiej czy euroamerykańskiej. Mówimy też o kulture chrześcijańskiej czy kulturze islamu. Kultura narodowa istnieje przede wszystkim jako przestrzeń symboliczna. Mogą ją tworzyć bardzo różne elementy, takie jak wspólne dziedzictwo i doświadczenie historyczne, wspólnota języka i terytorium, symbole narodowe, wspólni bohaterowie. najważniejszymi nośnikami kultury narodowej są jej uczestnicy, nie może ona przecież istnieć bez żywych ludzi. kultura narodowa ma także swój wymiar instytucjonalny- organizacje powołane do jej ochrony i upowszechnienia, strategie i programy, które określają najważniejsze kierunki jej rozwoju, podmioty, które wyznaczają kanon kultury narodowej. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają bezpośrednio niektóre instytucje kultury. Ich grupa jest niewielka. Są to instytucje uznane za narodowe, czyli taki, których ranga i zakres działania mają zdecydowanie wymiar ponadlokalny.